partneři GEOtest Praha 15 TREK MTBS OMOshop Polaris KASK Dámy na kole

Rozpis závodu Hostivařský​​ Zmrzlík 2017

Pražský pohár v cyklokrosu
Mistrovství Prahy v cyklokrosu
Veřejný závod Hostivařský cyklokros pro kategorie Open a Masters
Závod seriálu UAC

 

Pořadatel: OMO Free Sport ve spolupráci s TJ Cykloprag

Termín konání: Neděle 3. 12. 2017,
areál koupaliště Hostivařská přehrada – ul. K jezeru, Praha 10

Ředitel závodu: Petr Polívka, tel. +420 774 530 395 / e-mail: polivka.jr@email.cz

Sekretář závodu: Antonín Eis, tel. +420 602 342 165

Rozhodčí: nominováni PCS

Přihlášky: Předem online nebo na místě

Startovné za 1 závod: žáci a kadeti 100 Kč, junioři a dospělí 200 Kč
Startovné za 2 závody: žáci a kadeti 150 Kč, junioři a dospělí 300 Kč

Kancelář závodu: restaurace u vchodu do areálu koupaliště Hostivař, ul. K Jezeru, viz plánek

Startovní čísla: V kanceláři závodu 3. 12. 2017 od 8:30 hodin nejpozději do 30 min před startem
příslušné kategorie

Akce je pořádána jako dvojzávod.
Dopolední (1. závod) se jede jako otevřené mistrovství Prahy.
Odpolední jako třetí závod Pražského poháru.

Program:
Dopolední závod -Mistrovství Prahy:
9:30 hodin – Kadetky (společně kadetky + žákyně) 25 min
10:00 hodin – Žáci (společně žáci starší + žáci mladší) 25 min
10:45 hodin – Kadeti + Junioři 35 min
11:30 hodin – Ženy Elite, Ženy Open a Masters 35 min
12:15 hodin – Muži Elite, Muži U 23, Muži Open 50 min

V případě menšího počtu startujících v kategoriích se startem v 12:15 h bude závod sloučen
s předchozím a start tohoto sloučeného závodu bude v 11:45.

Odpolední závod - 3. závod Pražského poháru + UAC:
14:00 Kadetky + Žáci 25 min
14:45 Všechny ostatní kategorie 40 min (závodníci budou řazeni po vlnách dle
kategorií)

Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSC, a ustanovení tohoto rozpisu. V případě porušení
pravidel budou uplatněny sankce dle pravidel CSC. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí,
pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo
případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Délka tratě: 2 000 metrů

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti a junioři bude
provedeno v uvedeném pořadí kategorií v prostoru cíle ihned po skončení závodu juniorů. První 3 závodníci každé kategorie se dostaví na vyhlášení nejpozději 10 minut po projetí prvního závodníka kategorie juniorů cílem.

Vyhlášení výsledků pro kategorie Ženy, Muži a Masters bude provedeno v prostoru cíle nejpozději do 20 min po projetí prvního závodníka cílem příslušného závodu.

Ceny: Věcné – pro první tři v kategorii.

Mytí kol a voda: V areálu koupaliště.

Parkování: parkoviště ulice K jezeru, Praha 10.

Občerstvení: Občerstvení v prostoru cíle. V restauraci bude pro závodníky připravena polévka a čaj.

partneři GEOtest Praha 15 TREK MTBS OMOshop Polaris KASK Dámy na kole