partneři GEOtest MTBS OMOshop KASK Lupine Dámy na kole Genova Bohemia

TREK Bike Night series 2017

Přihláška

online přihláška a startovní listina

Propozice

Datum a místo konání (prezentace):
Středa 4. 10. 2017, Hostivař I., ul. K Jezeru, Jedová chýše u vchodu do koupaliště
Středa 11. 10. 2017, Hostivař II., ul. Turínská, rekr. středisko na Šancích
Středa 18. 10. 2017, Točná I., Cholupice, rest. U Čámrse
Středa 25. 10. 2017, Točná II., Braník, Lodnická ul., Vodácká krčma U Sváry

Přesná místa startů, prezentací a mapky tratí budou zveřejněny nejpozději týden před akcí na www.omexym.cz a FB profilu akce (Bikenightseries).

Organizátor:
Omo Free Sport,  ředitel závodů – Petr Polívka
+420 774 530 395
polivka.jr@email.cz

Časový program:
Prezentace 17:30–19:00.
Start 19:30 – hromadný.
Délka závodu cca 60 minut muži (ženy a děti kratší), finalový cca 80 minut.
Vyhlášení výsledků do 21: 30 hod.

Tratě:
Tratě závodů jsou situovány do krátkých (10–15 min.) okruhů, jsou členité a technicky středně náročné. Budou v podstatě stejné jako loni. Trať bude označená od cca 18 hod. Finálový závod bude na jeden dlouhý okruh. Součástí tohoto závodu bude vyhlášení celkových výsledků.

Startovné:
Na všechny závody předem 1000 Kč – nutno přihlásit a zaplatit do 1. 10. 2017.
Na jednotlivý závod předem 300 Kč.
Na jednotlivý závod na místě 400 Kč.
Děti platí méně – tedy 600/200/250 Kč.
Přihlašování a platba předem se provádí na stránkách a dle instrukcí společnosti Sportovní servis, která tuto činnost a také časomíru zajišťuje.
Přihlášení předem na celý seriál obdrží startovní číslo se svým jménem.

Hodnocení:
V jednotlivých závodech budou vyhlašováni 3 nejlepší v každé kategorii.
V celkovém hodnocení pak 5 nejlepších v každé kategorii.
Celkové hodnocení bude provedeno součtem časů ze všech závodů. Nejnižší součet vyhrává.
V případě neúčasti v závodě bude závodníkovi přidělen čas posledního závodníka dané kategorie, který se závodu zúčastnil + 5 min.

Další informace:
Všechny závody jsou započítávány do celkového hodnocení série
Pro měření časů bude použita čipová technologie.
Startovní čísla jsou platná pro celou sérii – NEVYHAZOVAT.
Občerstvení v cíli závodu a teplé jídlo posléze zajištěno.
Věcné ceny pro nejlepší 3 v kategoriích Muži, Ženy, Veteráni, ŽZ a děti.
Věcné ceny pro 5 nejlepších z každé kategorie v celkovém hodnocení série.
Tombola po závěrečném závodu série bude, pokud nám do ní někdo něco dá.

Doporučujeme kvalitní osvětlení.

Kategorie:
Muži bez rozdílu věku
Ženy bez rozdílu věku
Veteráni *
Ženy zkušené **
Děti ***
FUN Night ****

*
Do kategorie Veterán se může přihlásit každý, kdo se tak cítí. OVŠEM POZOR!!! Rozhodným datem respektive ročníkem je 1967. Od tohoto ročníku jsou všichni zařazeni do kategorie Veterán automaticky. Kdo je mladší dostává za každý kilometr trati penalizaci 3s násobenou koeficientem věku, který je dán rozdílem od rozhodného ročníku. Kdo je naopak starší, získá bonus dle stejného principu i ve stejné výši. Takže je to na Vás.

**
Do kategorie Ženy zkušené se mohou přihlásit osoby ženského pohlaví starší 40 let nebo matky alespoň dvou dětí, které nemusí splnit první kritérium – mohou tedy být i mladší.

***
Dětský závod je myšlen spíš jako dobrodružná aktivita a je vypsán na poloviční trati než je závod hlavní. Podmínkou je samostatné absolvování trati a souhlas rodičů. Spodní věková hranice není určena, ale za rozumnou považujeme 10 let. Horní věková hranice je 15 let. Kategorie budou Holky a Kluci.

****
FUN Night je kategorie pro Ty , kteří to chtějí zkusit a nebo si, z nejrůznějších důvodů, netroufají na dlouhý závod. FUN Night je vypsán na poloviční délku traťi než pojedou muži. Kategorie Muži a Ženy

Podmínky:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Závod se koná za plného silničního provozu.
Závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů.
Závodník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
Při neúčasti v závodě nebo v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.